Vpliv religije in kulture na duhovnost in obratno

Povzetek: Postmoderno kulturo zaznamuje velika duhovna lakota. Ob tem fenomenu iskanja duhovnosti postavlja avtor prispevka tezo, da religija in kultura zelo vplivata na duhovnost in obratno: tudi duhovnost ima velik vpliv na religijo in na kulturo. Da bi to tezo potrdil, avtor po kratki predstavitvi temeljnih pojmov razišče najprej vpliv religije in kulture na duhovnost … Nadaljuj z branjem Vpliv religije in kulture na duhovnost in obratno

Advertisements

Odmevi 2014

V program sem se vpisala, ker sem zaslutila, da bi mi mogel pomagati pri duhovni rasti. In nikakor nisem razočarana. Program mi je odprl širna obzorja, mi poglobil in na novo osvežil znanje, ki sem ga pridobivala pred 30. leti na TEOF. Prebrala sem precej knjig z duhovnega področja, ki jih sicer ne bi. Vendar … Nadaljuj z branjem Odmevi 2014

Odmevi 2015

Pri programu me nagovarjajo odlični profesorji in kvalitetna predavanja. Prav tako pester izbor študijskih vsebin, ki pokriva vsa življenjska področja, saj se tudi duhovnost celovito dotika konkretnega življenja vsakega človeka. Zelo dragoceni so štirje praktično-izkustveni vikendi, ki poleg vseh potrebnih znanj prinašajo tudi dovolj praktičnih vaj in prvih izkustev vodenja manjših skupin, uvajanja drugih v … Nadaljuj z branjem Odmevi 2015

Odmevi 2016

DELAVNICA ODNOSOV. Ker sem se vrnila v skupinsko učno situacijo (»šola«), so se v meni pojavili nekateri vzorci ravnanja iz mladostništva. Z ozdravljanjem spomina jih počasi postopoma nadomeščajo novi načini doživljanja in ravnanja, vsaj približno primerni za mojo starost in življenjsko vlogo. Iz odmevov drugih dobivam informacije o tem, kar v resnici sem. To prispeva … Nadaljuj z branjem Odmevi 2016

Odmevi 2017

Študij mi je pomagal k poglobitvi, obnovitvi in nadgradnji že opravljenega teološkega študija. Duhovno življenje je potrebno vedno nadgrajevati, ga negovati in hraniti. Od študija ostaja predvsem, kako pomembno je duhovno vodstvo oz. spremljanje. Najbolj so me nagovorili pričevalci (gostje) in predavatelji, ki jih na teologiji še nisem poslušal. Študij priporočam vsem, ki želite duhovno … Nadaljuj z branjem Odmevi 2017

Duhovno spremljanje

s pozornostjo na svobodo vesti in izbire duhovnega voditeljA Avtor: Ivan Platovnjak DJ Povzetek članka Pričujoča razprava prikaže osrednjo problematiko duhovnega vodstva v vzgoji oseb, ki jo je izpostavil 2. vatikanski koncil, ko je v PC 14 naročil predstojnikom, naj članom »pustijo dolžno svobodo glede zakramenta pokore in duhovnega vodstva«. Tako v prvem delu pokaže … Nadaljuj z branjem Duhovno spremljanje

Izzivi krščanske duhovnosti danes

Povzetek: Kako lahko krščanska duhovnost v današnjem času izziva vsakega človeka in še posebej kristjana? Na to vprašanje avtor odgovarja tako z upoštevanjem različne literature kakor tudi na podlagi ankete, ki jo je izvedel med letošnjimi diplomantkami in diplomanti Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Najprej prikaže, da ima duhovnost velik pomen na človekovi osebni, medosebni … Nadaljuj z branjem Izzivi krščanske duhovnosti danes

Žrtvovanje v krščanski duhovnosti

Povzetek: Večina leksikonov in jezikovnih slovarjev poudarja, da je »praksa« žrtvovanja navzoča v vseh religijah, a z različnimi poudarki in oblikami. V središču krščanstva sta žrtvovanje Jezusa Kristusa in njegovo vstajenje za odrešenje vsakega človeka. Jezus Kristus je s svojim enkratnim žrtvovanjem odpravil vse druge oblike žrtvovanja. Ker je krščanska duhovnost živeta, udejanjena krščanska vera … Nadaljuj z branjem Žrtvovanje v krščanski duhovnosti

Odmevi 2019

KAJ MI JE BILO DANO V ŠTUDIJU DUHOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA? V prvi vrsti me najbolj nagovarja naša skupina udeležencev programa Duhovno izpopolnjevanje, saj smo imeli priložnost podeljevanja izkušenj in pogledov na različne teme iz duhovnosti in življenja. To nas je povezalo in ustvarilo dobre pogoje za skupno študijsko izkušnjo. Kot drugo, dobil sem širšo sliko glede … Nadaljuj z branjem Odmevi 2019